MŠ Sluníčko Jince

Seznam přijatých dětí na nový školní rok 2024/2025


UZAVŘENÍ MŠ v době letních prázdnin

MŠ bude uzavřena od 29.7. do 30.8. V červenci bude probíhat “’prázdninový provoz“. Prosíme rodiče o závazné přihlášení dětí. Děti se o prázdninách různě rozdělují a spojují, takže nemusí být ve své třídě a se svou paní učitelkou.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE pro děti:

Leden:

 • Čt 1.1. a 8.1. – Pyžamové dny s hostinou v rámci tématu „Z pohádky do pohádky“ ve třídě Motýlků
 • Čt 4.1. – Výlet vlakem na Karlštejn, návštěva Betléma (Žabičky)
 • St 7.1. – Vaření krupicové kaše v rámci pohádkového týdne ve třídě Broučků
 • Po 15.1. – Tříkrálová pohádka, Divadlo Kolem
 • St 17.1. – Přednáška pro rodiče předškolních dětí s paní Podrázskou z Pedagogicko-psychologické poradny Příbram na téma školní zralost do 1. třídy ZŠ (Včeličky, Žabičky, Motýlci)
 • Pá 26.1. – Cvičení v tělocvičně ZŠ Jince (Včeličky, Motýlci)

Únor:

 • Út 13.2. – Zapojení do Masopustní veselice, návštěva průvodu na zahradě MŠ
 • St 14.2. – Přednáška o dinosaurech, ukázka obr. materiálu
 • Pá 16.2. – Cvičení v tělocvičně ZŠ Jince (Žabičky)
 • St 21.2. – Bářino toulavé divadlo (O statečné Margitce)
 • Pá 23.2. – Cvičení v tělocvičně ZŠ Jince (Včeličky, Motýlci)
 • Út 27.2. – Karneval (celá MŠ)

Březen:

 • Po 11.3. – Výlet autobusem do knihovny Podlesí (třída Broučků, připravený program v rámci měsíce knihy) a MŠ Podlesí (třída Motýlků, připravený sportovní program v nové tělocvičně)
 • Pá 15.3. – Cvičení v tělocvičně ZŠ Jince (Žabičky)
 • Út 19.3. – Broučci vycházka do Čenkova, prohlédnutí kůzlátek
 • St 20.3. případně Čt 21.3. (dle počasí, ještě upřesníme) – Vítání Jara průvodem po obci (návštěva OÚ a ZŠ Jince)
 • Út 26.3. – Focení (sada portrét + postava a třídní fotografie)

Duben:

 • Út 2.4. – Předškoláci – návštěva 1.A a 1.B v ZŠ Jince (seznámení s prostředím školy a tím, co se naši kamarádi naučili)
 • Út 9.4. – Výchovný koncert s pohádkou pro starší děti, Pec Barbora v Jincích (organizuje ZUŠ Rožmitál)
 • Čt 11.4. – Zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ Jince od 13 hod. do 17 hod.
 • Út 16.4. – Návštěva jarní výstavy ve školní družině ZŠ Jince s tvořením – Žabičky
 • St 17.4. – Návštěva jarní výstavy ve školní družině ZŠ Jince s tvořením – Motýlci
 • Čt 18.4. – Návštěva jarní výstavy ve školní družině ZŠ Jince – Broučci, s tvořením Včelky
 • Pá 19.4. – Návštěva jarní výstavy ve školní družině ZŠ Jince – Berušky
 • Út 16.4. – Návštěva Jinecké knihovny, program s paní Belanskou (třída Včeliček)
 • Po 22.4. – Exkurze sběrný dvůr Jince s naučným programem od Centra Jinečáček
 • Út 23.4. – Divadlo Kolem (O hloupé princezně, která se nechtěla učit)
 • St 24.4. – Začátek plaveckého výcviku v Příbrami pro nejstarší děti, každou středu do konce školního roku, 8 lekcí
 • Pá 26.4. – Žabičky oslava čarodějnického dne
 • Po 29.4. – Čarodějnický rej na zahradě MŠ, děti mohou mít kostým či nějaký doplněk
 • Út 30.4. – Motýlci – výlet autobusem na Točník, návštěva medvědária

Květen:

 • Po 6.5. – Zápis do MŠ od 13:00 hod. do 16:30 hod.
 • Út 7.5. – Vystoupení v KS pro seniory od 15 hod. ke dni matek, třída Žabiček
 • Čt 9.5. – Žabičky – Polodenní vycházka na Ohrazenici
 • Pá 10.5. – Motýlci cvičení v tělocvičně ZŠ Jince
 • Pá 10.5. – Včelky dopolední vycházka do Čenkova
 • Po 13.5. – Žabičky a Včelky – komentovaná prohlídka v čističce odpadních vod v Jincích
 • Út 14.5. – Žabičky polodenní vycházka na Ohrazenici
 • St 15.5. – 2. lekce plavání, Příbram
 • Čt 16.5. – ZOO Plzeň, celá MŠ
 • Pá 17.5. – Návštěva Jinecké poutě celá MŠ (dle počasí)
 • Pá 17.5. – Žabičky cvičení v tělocvičně ZŠ Jince
 • Út 21.5. – Olympiáda pro celou MŠ na Sokolské zahradě (dle počasí)
 • St 22.5. – 3. lekce plavání, Příbram
 • Čt 23.5. – Berušky besídka, 15 hodin
 • Pá 24.5. – Včelky cvičení v tělocvičně ZŠ Jince
 • Čt 28.5. – Akce Legiovlak na nádraží Jince, prohlídka vlaku a nádraží (dle počasí)
 • Út 28.5. – Broučci výlet vláčkem do Příbrami na dětské hřiště (Nový Rybník)
 • Út 28.5. – Motýlci besídka, 15 hodin
 • St 29.5. – 4. lekce plavání, Příbram
 • Čt 30.5. – Divadlo Gustav (Kašpárek v dračí jeskyni)

Červen:

 • Po 3.6. – Den dětí na zahradě MŠ, soutěže
 • Út 4.6. – Včeličky besídka, 15 hodin
 • St 5.6. – 5. lekce plavání, Příbram
 • Čt 6.6. – Žabičky – Výlet na Hořovický zámek, hledání pokladu (přesunuto, termín upřesníme)
 • Čt 6.6. – Fesťáček Jince od 15 hod. na zahradě u školní družiny (MŠ zastoupí třída Motýlků)
 • Pá 7.6. – Divadlo – děti ze Včeliček zahrají pohádku „O červené Karkulce“ a paní učitelky zahrají „O perníkové chaloupce“
 • Po 10.6. – Dopolední exkurze Pece Barbora, celá MŠ
 • Út 11.6. – Žabičky – Výlet vlakem do Berouna, návštěva muzea (přesunuto, termín upřesníme)
 • St 12.6. – 6. lekce plavání, Příbram
 • Čt 13.6. – Broučci besídka, 15 hodin
 • Pá 14.6. – Motýlci, Žabičky, Včelky – Výlet autobusem do Záchranné stanice Hrachov
 • Pá 14.6. – Broučci polodenní vycházka na Ohrazenici
 • Po 17.6. – Včeličky polodenní vycházka na Ohrazenici
 • Po 17.6. – Žabičky besídka, 15 hodin
 • St 19.6. – 7. lekce plavání, Příbram
 • Čt 20.6. – Nocování v MŠ, diskotéka, pohádková cesta s úkoly, špekáčky, zpěv u kytary (pouze pro děti, které nastupují v září do ZŠ)
 • Út 25.6. – Žabičky – Výlet vlakem na Novák do Příbrami
 • St 26.6. – 8. lekce plavání (konec výcviku), Příbram
 • Čt 27.6. – Žabičky – Piknik u Litavky

Další akce připravujeme a budou doplňovány! 🙂

Informace pro rodiče: Od 1.9.2023 se zvyšuje úplata za MŠ na 440 Kč.

Vážení rodiče (zákonní zástupci),

od 1. 9. 2023 proběhnou změny v nahlašování docházky dětí v MŠ JINCE. Nepřítomnost vašeho dítěte prosím omlouvejte p. učitelce v dané třídě nejpozději do 7:45 hodin ráno telefonicky, sms zprávou nebo osobně. Pokud tak neučiníte, dítě bude mít nahlášenou celodenní stravu. V případě včasné omluvy do 7.45 hodin bude strava odhlášena.

Prosím postupujte tak i v případě nahlašování dětí po nemoci nebo nepřítomnosti z jiných důvodů. Příchod nahlaste předem, nejpozději v den nástupu do 7.45 hodin formou uvedenou výše.

Děkujeme za pochopení.