MŠ Sluníčko Jince

Do 30 dnů (tj. 2. 6. 2023) od podání žádosti dostanou rodiče vyrozumění o přijetí či nepřijetí dítěte a to tímto způsobem – rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznámí zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě tj. na dveřích budov MŠ, a to po dobu 15 dnů a na webových stránkách MŠ Jince.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte oznámeno doporučeným dopisem, také do 30 dnů od podání žádosti.


Inspirativní webové stránky: