MŠ Sluníčko Jince

UZAVŘENÍ MŠ SLUNÍČKO O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

MŠ bude uzavřena v době od 19.7. do 6.8. 2021 (3 týdny). Provoz začíná 9.8. 2021. V ostatních týdnech (červenec, srpen) bude provoz omezen na dvě třídy z důvodu velkého prázdninového úklidu. Děti se budou spojovat do různých tříd a nemusí mít své paní učitelky. Další informace budou podle aktuální situace a vládních nařízení.

OTEVŘENÍ MŠ

Od pondělí 3.5.2021 začíná provoz MŠ Sluníčko v běžném režimu. Děti již nebudou testovány.

Informace o začínajícím provozu MŠ Jince, od 12.4.2021

Od pondělí 12.4.2021 začíná provoz v MŠ Jince pro předškolní děti (povinné předškolní vzdělávání) a pro děti zaměstnanců pracujících v kritické infrastruktuře – s potvrzením o zaměstnání. Z kapacitních důvodů budou přednostně přijaty děti rodičů, kteří oba pracují v dané sféře. Žádáme Vás, ať nás urychleně kontaktujete do pátku (9.4.2021) do 12 hod., zda budete mít o místo zájem. Děti ze tříd Včeliček a Motýlků mají místo zajištěné z důvodu povinného předškolního vzdělávání. Budou vytvořeny stálé skupiny o maximálním počtu patnácti dětí a to v souladu s opatřeními MŠMT. Dále informujeme, že vzhledem k zahájení prezenční výuky již nebude probíhat distanční vzdělávání, tak jako doposud.

Zdůrazňujeme, že i v MŠ se budou děti dvakrát týdně testovat. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nastoupí jiný den, bude testováno v den nástupu – nutno nás předem upozornit. Počítejte s časovou rezervou, jelikož doba testu je asi patnáct minut. Test budou provádět rodiče, testy jsou zajištěny v MŠ. Ve dnech testování se do školky dostavte nejpozději v 7:30 hod. Po negativním výsledku testu nemusí mít děti roušky.

V případě nejasností a dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za spolupráci a pochopení. Informace k nám přicházejí postupně, a proto buďte připraveni na případné změny.

S pozdravem kolektiv MŠ Jince

UZAVŘENÍ MŠ

Od pondělí 1.3. 2021 je dle nařízení vlády MŠ uzavřena po dobu tří týdnů. Žádáme rodiče, aby sledovali webové stránky a aktuální informace. Předškolní vzdělávání bude probíhat distanční formou. Uzavřena do 9.4.2021.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zápis do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve čtvrtek 29. dubna 2021 od 13.00 do 17:00. Vzhledem k mimořádným opatřením se rozhodne, zda se bude zápis konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole případně pouze korespondenční formou. Více informací a nezbytné dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách ZŠ Jince.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

  • Prosíme, aby každé dítě mělo v sáčku s náhradním oblečením i roušku v igelitovém pytlíčku – podepsanou
  • Žádáme rodiče, aby si dezinfikovali ruce při příchodu do MŠ a nosili roušku

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí na školní rok 2021/2022


Co je možné procvičovat s předškoláky, podle Mgr. Heleny Vlčkové

Inspirativní webové stránky: