Zápis do MŠ Sluníčko 2021/2022

ZPRÁVA PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O MÍSTO V NAŠÍ MŠ JINCE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vzhledem k situaci není možné uskutečnit zápis do MŠ běžnou formou, proto si musíte stáhnout veškerou dokumentaci na našich stránkách a odevzdat vyplněnou a potvrzenou od lékaře (nejlépe v obálce nebo ve fólii-NEPŘEKLÁDAT). Pokud by se situace změnila, budeme Vás informovat.

Dokumenty přineste 10.5.2021 od 12:00 do 16:00. Převzetí bude probíhat přes okno kanceláře v zelené budově.
Dostanete přidělené pořadové číslo a budete informováni o dalším postupu. Děkuji za pochopení, Šebková.

Kdo nemá možnost si dokumentaci vytisknout, se po předchozí telefonické domluvě s pí. Šebkovou (+420 606 670 369), dostaví do MŠ dne 3.5.2021 od 10:00 do 11:30 hodin.

Potřebné dokumenty:
Kritéria pro přijímání dětí MŠ Jince na školní rok 2021/2022
Žádost o přijetí dítěte
Příloha k žádosti o přijetí dítěte
Evidenční list pro dítě v MŠ 1/2
Evidenční list pro dítě v MŠ 2/2
Souhlas – osobní údaje zákonní zástupci
Souhlas – osobní údaje
Přihláška ke stravování
– Kopie rodného listu dítěte