Zápis do MŠ Sluníčko 2020/2021

ZPRÁVA PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O MÍSTO V NAŠÍ MŠ JINCE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k situaci není možné uskutečnit zápis do MŠ běžnou formou, proto si musíte stáhnout veškerou dokumentaci na našich stránkách a odevzdat vyplněnou a potvrzenou od lékaře (nejlépe v obálce nebo ve fólii-NEPŘEKLÁDAT)

Dokumenty odevzdejte v MŠ do připravené krabice 11.5.2020 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00.
Pokud budou v dokumentaci nějaké nedostatky, osobně Vás kontaktuji, dostanete přidělené pořadové číslo a budete informováni o dalším postupu. Děkuji za pochopení Šebková.

Kdo nemá možnost si dokumentaci vytisknout, se po předchozí telefonické domluvě s pí. Šebkovou (+420 606 670 369), dostaví do MŠ dne 4.5.2020 od 10:00 do 12:00

Potřebné dokumenty:
Kritéria pro přijímání dětí MŠ Jince na školní rok 2020/2021
Žádost o přijetí dítěte
Příloha k žádosti o přijetí dítěte
Evidenční list pro dítě v MŠ 1/2
Evidenční list pro dítě v MŠ 2/2
Souhlas – osobní údaje zákonní zástupci
Souhlas – osobní údaje
Přihláška ke stravování
– Kopie rodného listu dítěte