Zápis do MŠ 2023/2024

ZPRÁVA PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O MÍSTO V NAŠÍ MŠ SLUNÍČKO NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis se bude konat ve středu 3. 5. 2023 od 13.00 do 16.30 hod. (zelená budova 1. patro – třída Žabiček). S sebou si zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a občanský průkaz. Potřebnou dokumentaci je možné si stáhnout (viz níže) na našich webových stránkách a nebo ji dostanete při zápisu. Odevzdávání vyplněné dokumentace bude ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 9.30 do 11.30 hod. také ve třídě Žabiček.

Do 30 dnů (tj. 2. 6. 2023) od podání žádosti dostanou rodiče vyrozumění o přijetí či nepřijetí dítěte a to tímto způsobem – rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznámí zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě tj. na dveřích budov MŠ, a to po dobu 15 dnů a na webových stránkách MŠ Jince.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte oznámeno doporučeným dopisem, také do 30 dnů od podání žádosti.

Poslední dokument, který k zápisu potřebujete je přihláška ke stravování – tu naleznete v menu pod „Jídelna MŠ“.