Zápis do MŠ 2024/2025

ZPRÁVA PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O MÍSTO V NAŠÍ MŠ SLUNÍČKO NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis se bude konat ve pondělí 6. 5. 2024 od 13.00 do 16.30 hod. (zelená budova 1. patro – třída Žabiček). S sebou si zákonný zástupce přinese kopii rodného listu dítěte a občanský průkaz. Potřebnou dokumentaci je možné si stáhnout (viz níže) na našich webových stránkách a nebo ji dostanete při zápisu. Odevzdávání vyplněné dokumentace bude ve úterý 14. 5. 2024 od 9.30 do 11.30 hod. také ve třídě Žabiček.

Do 30 dnů (tj. 6. 6. 2024) od podání žádosti dostanou rodiče vyrozumění o přijetí či nepřijetí dítěte a to tímto způsobem – rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznámí zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě tj. na dveřích budov MŠ, a to po dobu 15 dnů a zde na webových stránkách MŠ Jince.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte oznámeno doporučeným dopisem, také do 30 dnů od podání žádosti.