Zápis do MŠ 2022/2023

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Jince – rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a na dveřích MŠ pod přiděleným pořadovým číslem – nejpozději 30 dnů ode dne zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí bude oznámeno také do 30 dnů doporučeným dopisem.

27. 6. 2022 ve 14.30 hod. se bude konat ve třídě Žabiček – tam, co byl zápis, informační schůzka pro nově přijaté děti.

ZPRÁVA PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O MÍSTO V NAŠÍ MŠ SLUNÍČKO NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis se bude konat v úterý 3. 5. 2022 od 13.00 do 15.30 hod. (zelená budova 1. patro – třída Žabiček). S sebou si zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a občanský průkaz. Potřebnou dokumentaci je možné si stáhnout (viz níže) na našich webových stránkách a nebo ji dostanete při zápisu. Odevzdávání vyplněné dokumentace bude ve středu 11. 5. 2022 od 9.30 do 11.30 hod. také ve třídě Žabiček.

Poslední dokument, který k zápisu potřebujete je přihláška ke stravování – tu naleznete v menu pod „Jídelna MŠ“.

Zápis do MŠ pro cizince

/Зарахування до школи

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16 května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – u nás v MŠ bude 1. 6. 2022 (15:00-16:30).

Заяву для зарахування у дитячий садок у період з 2 по 16 травня не можуть подати іноземці які перебувають на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці»). Для іноземців – призначений додатковий термін реєстрації, а то з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – у нашім садочку буде запис 1. 6. 2022р (15:00-16:30).